PAR BLOGU “LATVIEŠI”

Ir pagājuši vairāk nekā divi gadsimti, kopš Garlībs Merķelis sarakstījis grāmatu, kas sākas ar moto – Non ignarus mali, miseris succurrere opto (“Pazīdams ļaunumu, vēlos nelaimīgajiem steigties palīgā.”) Grāmatas “Latvieši” ideja Merķelim dzima 1794. gada sākumā Jaunpilī, ievads tika sarakstīts nākošā  gada rudenī Annas muižā. Grausti no vēsturiskās ēkas redzami vēl šodien. Kopš tā laika daudz kas ir noticis un pārveidojies Latvijas teritorijā un pasaulē. Izmainījies viss – izņemot sauli, zvaigzņu sāvokli un cilvēka dabu.

Stipras idejas neļauj iemigt. Lai domu varētu apjaust kādā kopumā, esmu uzrunājis dažādas personas un lūdzis izteikt savas atziņas par latviešiem. Pieņemšu rakstus no katra, kurš būs ieinteresēts dalīties ar savām domām par latviešiem. Anonīmu autoru nebūs, anonīmu komentāru arī nebūs. Paredzēts, ka viss notiks personīgi un tieši. Varbūt mums kopā izdodas iekustināt inerto vienvirziena domāšanu. Darīšanai. Latviešu pašapziņas un stājas ideja virmo gaisā. Domu enerģiju kopā liekot, mūsu muguras var kļūt taisnākas, pašapziņa stiprāka. Cik lielā mērā,  uz cik ilgu laiku?

Ar virsrakstu nodēvētos rakstus (vēlamais garums ne vairāk kā 7000-8000 zīmes) ievietošanai blogā lūdzu sūtīt Gunāram Janaitim. E-pasta adrese <gunars@zb.lv> Rakstam lūdzu pievienot – savu vārdu, uzvārdu, nodarbošanos vai profesiju, kā arī dzīves vietu – valsti, pilsētu, pagastu.

Lai rakstus būtu iespējams publicēt arī angliskā versijā, tas būs atkarīgs no finansu iespējām.

Lai mums veicas!
Gunārs Janaitis