Jānis Stradiņš

akadēmiķis

Piezīmes par nacionālo identitāti, Satversmes preambulas projektu un Latvijas vērtībām

Tuvojas nobeigumam valsts pētījumu programma “Nacionālā identitāte”. Drīz nāks klajā mūsu četrsējumu pamatdarbs “Latvieši un Latvija”. Tur ir meklēta arī atbilde mūs visus satraucošajam jautājumam, kāda ir Latvijas valsts pastāvēšanas, dibināšanas jēga, vai latviešu nācija ir pasionāra, dinamiska, inovatīva nācija vai tā ir vecējoša, konservatīva, iniciatīvām nabadzīga, sašķelta un vairāk tāda rezignējoša nācija. Letonistikas virsuzdevums ir izpētīt un uzstādīt diagnozi mūsu nācijai un mūsu valstij. (more…)